CTY KIỂM TOÁN THỦY CHUNG            PHẦN MỀM KẾ TOÁN TC            THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN ĐỨC TÀI            THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Thống kê kinh tế

Tai Chinh - Thue - Ke Toan - Kiem Toan 2014
Tháng 3/2014
  › . Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành
  › .Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp
  › .Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản
  › .Chỉ số giá cước vận tải kho bãi
  › .Chỉ số giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
  › .Chỉ số giá xuất nhập hàng hóa và tỷ giá thương mại hàng hóa
  › .Chỉ số sản xuất công nghiệp
  › .Chỉ số tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
  › .Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo
  › Xem các thống kê khác


Copyright(c)2008 Công ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tài Chính Thủy Chung
Online: 3006