CTY KIỂM TOÁN THỦY CHUNG            PHẦN MỀM KẾ TOÁN TC            THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN ĐỨC TÀI            THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Thống kê kinh tế

Tai Chinh - Thue - Ke Toan - Kiem Toan 2014
Tháng 6/2014
  › .Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Đông Xuân và Hè Thu
  › .Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
  › .Sản Xuất Vụ Đông Xuân
  › .Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm
  › .Chỉ số sản xuất công nghiệp
  › .Chỉ số tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
  › .Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo
  › .Khách quốc tế đến Việt Nam
  › .Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
  › Xem các thống kê khác


Copyright(c)2008 Công ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tài Chính Thủy Chung
Online: 1993